KsiążkiSeriale

Szalone Teorie: Bitwa o Arbor

Czy Wichry zimy mogą przynieść ochłodzenie temperatury konfliktów zbrojnych? Bardzo wątpliwe. Przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że pierwsza ćwiartka nadchodzącej książki zaserwuje nam cztery lub nawet pięć bitew. Będą to: bitwa o Koniec Burzy, którą opisałem w jednej z poprzednich Szalonych Teorii; bitwa o Meereen; bitwa o Winterfell (najprawdopodobniej w dwóch częściach – najpierw pod Wioską Zagrodników, a potem w samym zamku) i w końcu bitwa morska pomiędzy siłami Żelaznych Ludzi oraz flotą Redwyne’ów.

Przygotowania do tego ostatniego starcia są motywem, który towarzyszy nam w aż dwóch powieściach – Uczcie dla wron i Tańcu ze smokami. A zatem uzbrojeni w wiedzę z dotychczas opublikowanych książek, a także w odczytane przez George’a R.R. Martina urywki Wichrów zimy, możemy chyba pokusić się o spekulacje na temat tego jak będzie wyglądać to starcie. I jak się zakończy.

Porównanie potencjałów

Westeros posiada wiele flot oraz wiele krain z tradycjami żeglarskimi. W Pieśni Lodu i Ognia słyszymy m.in. o pokaźnej flocie Manderlych oraz potężnych statkach z Krain Burzy. Ale trzy floty uważane są za najsilniejsze: flota Redwyne’ów z Arbor, flota Żelaznych Ludzi i flota Krain Korony. Od czasu bitwy nad Czarnym Nurtem ostatnia z tych flot (w większości znajdująca się w rękach Stannisa Baratheona) uległa solidnemu przetrzebieniu, a próby jej odbudowy przez Cersei Lannister spaliły na panewce. Tym samym w Westeros pozostały dwie potęgi morskie. Redwyne’owie podlegający Tyrellom i Żelaznemu Tronowi oraz Żelaźni Ludzie pod wodzą Eurona Greyjoya. Starcie tych dwóch potęg jest nieuchronne.

Żelaźni Ludzie i ich drewniane statki.
Żelaźni Ludzie i ich drewniane statki.

Nim jednak przejdziemy do opisu samych sił, powinniśmy uściślić terminologię. Dla mnie samego było to nieco problematyczne, ponieważ nie znam się na żeglarstwie, a szybka konfontacja tekstu Martina ze źródłami historycznymi dowiodła, że autor używa nazw pochodzących z bardzo różnych okresów historycznych (co dodatkowo jest skomplikowane faktem, iż nie każda angielska nazwa ma swój polski odpowiednik).

Wydaje mi się jednak, że możemy przyjąć pewien w miarę jasny podział na typy okrętów. Jeśli więc mowa o westeroskich jednostkach pełnomorskich, to możemy je podzielić na trzy kategorie.

Kategoria 1 – okręty duże:

 • wielkie okręty flagowe – pojedyncze egzemplarze wielopokładowych jednostek żaglowych.
 • wielkie dromony – termin jest nieco zwodniczy, bo w Polsce przyjęło się tą nazwą określać szczególny rodzaj bizantyjskiej galery, ale w języku angielskim wyrażenie to można stosować do wszystkich wielkich okrętów, które korzystają jednocześnie z żagli i wioseł.
 • wielkie kogi – największe spośród żaglowych statków handlowych. Pomimo swych rozmiarów nie mają dużej wartości bojowej.

Kategoria 2 – okręty średnie:

 • galery wojenne – mimo, że technicznie rzecz biorąc większość okrętów wojennych w Westeros to galery, to ta nazwa jest używana w stosunku do okrętów mniejszych od dromonów, ale pełniących podobną rolę.
 • karaki – trzy- lub cztero-masztowe żaglowce potrafiące zabrać na pokład kilkuset ludzi.
 • drakkary – największe spośród landskipów, to znaczy okrętów zdolnych do podróży morskiej oraz wpływania głęboko na wody śródlądowe, jednomasztowe, posiadające od 60 do 120 wioseł (i dwa razy tyle wioślarzy)

Kategoria 3 – okręty małe:

 • kogi – podobne do karaków, żaglowe jednostki handlowe, ale o połowę mniejsze i jednomasztowe.
 • snekkary – małe landskipy, zazwyczaj 30- lub 40-wiosłowe, zdolne do podróży pełnomorskiej, ale źle ją znoszące.
 • duże łodzie rybackie – mają bardzo małe walory bojowe, ale mogę przewozić 20-30 zbrojnych.

A zatem, poznawszy ogólny podział jednostek pływających, możemy przyjrzeć się samym flotom.

Drakkar Żelaznych Ludzi - średniej wielkości okręt wojenny.
Drakkar Żelaznych Ludzi – średniej wielkości okręt wojenny.

Jak wiemy pod kontrolą Redwyne’ów znajduje się ok. 80% statków z Reach. Poza flotą Arboru istnieją bowiem w Reach tylko dwa skupiska dużych, pełnomorskich okrętów wojennych. Pierwszym są Wyspy Tarczowe, z ich tuzinem wielkich dromonów i kilkudziesięcioma mniejszymi jednostkami, a drugim – Stare Miasto i flota Hightowerów z kilkoma wielkimi okrętami oraz bardzo dużą flotą średnich i małych jednostek handlowych. Pozostali lordowie Reach sprawujący kontrolę nad terytoriami nadbrzeżnymi dysponują wyłącznie małymi jednostkami pełnomorskimi.

Flotę Redwyne’ów można podzielić na dwie części. Pierwsza grupa to ok. 200 wielkich dromonów, pod dowództwem Paxtera Redwyne’a. Flota ta brała udział w oblężeniu Smoczej Skały. Na wieść o ataku Żelaznych Ludzi, Loras Tyrell zdecydował się na szturm zamku, co pozwoliło flocie lorda Paxtera wyruszyć w drogę powrotną do Arbor. Druga grupa to ok. 1000 jednostek handlowych, głównie karaków i kogów, z których przynajmniej połowa powinna znajdować się w okolicach Arbor.

— Lepszym kandydatem byłby Paxter Redwyne. Dowodzi największą flotą z Westeros. Aurane mógłby dowodzić jednoosobową łodzią, ale najpierw musiałabyś mu ją kupić.
—Uczta dla wron—

Łącznie flotę, która może być pod dowództwem Paxtera Redwyne’a, możemy oszacować na 200 okrętów ciężkich i minimum 500 okrętów średnich (choć możliwe, że liczba ta urośnie do 1000, jeśli na wyspę powrócą wszystkie jednostki handlowe).

Paxter Redwyne.
Paxter Redwyne.

Oszacowanie floty Żelaznych Ludzi jest nieco trudniejsze. Nominalnie, powinna ona liczyć ok. 1000 okrętów. Jest to liczba, o której wspomina wiele osób lękających się ataku Żelaznych Ludzi. Ponadto w kontekście Królewskiego Wiecu Victarion Greyjoy myśli o tysiącu kapitanów.

Sądzę jednak, że liczby tej nie można traktować jako pewnika. Powinniśmy wziąć pod uwagę straty wojenne, jakie ponieśli Żelaźni Ludzie, a także fakt, że część floty nie mogła wziąć udziału w działaniach wojennych w Westeros. Od tysiąca okrętów musimy więc odjąć przede następujące siły:

1. Żelaznę flotę – pierwotnie 100 okrętów (galer wojennych i drakkarów), z których 1 został zniszczony na Północy, 6 w trakcie ataku na Wyspy Tarczowe, a pozostałe 93 wyruszyły pod komendą Victariona do Essos.
2. Siły Ashy Greyjoy – 30 drakkarów utraconych na różnych etapach walk o Deepwood Motte.

Pan ojciec dał jej trzydzieści drakkarów, by zdobyła Deepwood. Zostały tylko cztery, wliczając jej „Czarny Wicher”, a jeden z nich należał do Trisa Botleya, który dołączył do Ashy wtedy, gdy wszyscy od niej uciekali.
—Taniec ze smokami—

3. Siły okupujące Fosę Cailin – nigdy nie dowiadujemy się ile drakkarów spalili Ryswellowie i Dustinowie, ale wziąwszy pod uwagę znaczenie tego garnizonu, możemy przyjąć, że siły Żelaznych Ludzi musiały składać się z kilkudziesięciu drakkarów.

Zważywszy na fakt, że Żelazna Flota Victariona składała się z najlepszych i najcięższych jednostek, oraz wziąwszy pod uwagę straty wojenne, możemy więc pokusić się o oszacowanie sił Eurona. W zależności od tego, czy Wronie Oko postanowił zabrać ze sobą również najlżejsze landskipy, jego siły mogą liczyć od 600 do 800 jednostek – sklasyfikowanych jako okręty średnie i lekkie. Oprócz tego Euron dysponuje kilkoma okrętami zdobytymi na Wyspach Tarczowych. Są to głównie kogi i karaki, oraz jedna ciężka koga.

Arbor dysponować będzie wspomnianymi wcześniej okrętami (200 ciężkich i kilkaset średnich jednostek), ale prawdopodobnie może też liczyć na wsparcie ze strony floty Hightowerów, która na początku Wichrów zimy wypływa z portu w Starym Mieście. Hightowerowie mają około tuzina ciężkich jednostek oraz dużą flotę statków średnich statków handlowych.

Wzdłuż portu ciągnęła się pływająca zapora złożona z dwóch tuzinów zbutwiałych wraków połączonych łańcuchami. Tuż za nią stała linia okrętów, ciągnąca się od trzech wielkich dromon do ogromnego czteropokładowego okrętu flagowego lorda Hightowera, „Honoru Starego Miasta”.
—Uczta dla wron—

Miejsce

Nasza wstępna analiza wykazuje więc, że Euron Greyjoy jeśli nawet nie stoi na straconej pozycji, to na pewno znajduje się w nieciekawej sytuacji. Redwyne’owie są zdecydowanie silniejsi. Aby pokonać siły morskie Reach powinien zatem uderzać szybko, zanim siły wroga zdołają się połączyć.

Paxter Redwyne natychmiast po zdobyciu Smoczej Skały rusza na południe. Pod koniec Tańca ze smokami mija Stopnie, a w epilogu książki słyszymy o tym, iż płynie już w kierunku zachodnim.

…obecnie okrążał ze swą flotą Dorne, by policzyć się z żelaznymi ludźmi Eurona Greyjoya.
—Taniec ze smokami—

W tym samym czasie flota Eurona zachowuje się zupełnie nieracjonalnie. Zdobycie Wysp Tarczowych Wronie Oko traktuje bardzo krótkowzrocznie. Wyspy mają stanowić tymczasową zaporę przeciw flocie Lannisterów oraz wasali Tyrellów z północy Reach.

Gdy je utracimy, porażką obarczę czterech głupców, którzy tak ochoczo przyjęli moje dary.
—Wichry zimy—

Cieśnina Redwyneów
Cieśnina Redwyneów

Mimo przeważającej siły, następnym krokiem Eurona nie jest złupienie Starego Miasta. Nie próbuje też rozbić floty handlowej Redwyne’ów. Zamiast tego zajmuje małą, nienazwaną wysepkę na północ od Arbor, i pozwala swoim ludziom na drobne wyprawy łupieżcze.

Nasze longskipy łupią osady wzdłuż Manderu i na wybrzeżach. Docierają aż do Arboru i Cieśniny Redwyne’ów. Stare zwyczaje, bracie.
—Wichry zimy—

Czeka, dając przeciwnikowi czas. Wypływa dopiero w momencie, gdy wokół jego gardła zaciska się pętla.

Wracamy na morze. Flota Redwyne’ów się zbliża. Wiatry im nie sprzyjały gdy okrążali Dorne, ale w końcu dotarli wystarczająco blisko, by ośmielić te stare baby ze Starego Miasta. Synowie Leytona Hightowera płyną Zatoką Szeptów, w nadziei, że zajdą nas od tyłu.
—Wichry Zimy—

Euron nie dość, że daje przeciwnikowi czas, to jeszcze wydaje się umyślnie kierować wroga w najmniej korzystne dla siebie miejsce bitwy. W Cieśninę Redwyne’ów. Wszystko wskazuje na powtórkę z Rebelii Balona Greyjoya. Stannis Baratheon i Paxter Redwyne unieruchomili wówczas Żelazną Flotę w cieśninie przy Pięknej Wyspie, po czym staranowali ją swymi mniej licznymi, ale znacznie cięższymi jednostkami. Wronie Oko odtwarza ten sam scenariusz. Płynie na południe. W sam środek Cieśniny Redwyne’ów. Płynie ścigany przez siły Hightowerów, naprzeciw ogromnej armady Redwyne’ów. Płynie ku swojej zgubie, prosto w tę samą pułapkę, w jaką jego brata wciągnęli wcześniej Stannis i Paxter.

Oszalał? A może w tym szaleństwie jest metoda?

Znany i lubiany Euron Greyjoy.
Znany i lubiany Euron Greyjoy.

Kraken

Krakeny uchodzą w Westeros za stworzenia na poły mityczne. Nawet jeśli ich istnienie nie jest bezpośrednio podważane, to panuje przekonanie, iż spotkać je można tylko na odległych morzach wokół ruin Valryrii. Do czasu. Po raz pierwszy z sugestią, iż krakeny mogą grasować w wodach wokół Siedmiu Królestw, spotykamy się w Nawałnicy mieczy.

– Nieopodal Paluchów widziano krakena. – Zachichotał. – Nie Greyjoya, tylko prawdziwego. Zaatakował ibbeński statek wielorybniczy i wciągnął go pod wodę.
—Nawałnica mieczy—

Przy nieco innej okazji głęboki myśliciel jakim jest Mace Tyrell wie między jakie bajki należy włożyć historie o krakenach.

– Dzicy, krakeny i smoki. – Mace Tyrell zachichotał. – Czy jest jeszcze ktoś, kto się nie przebudził?
—Nawałnica mieczy—

Ale o ile w pierwszych pięciu książkach o prawdziwych krakenach wspomina się rzadko, o tyle na kartach Wichrów zagoszczą chyba częściej. W rozdziale Barristan I, Tumco wspomina o gigantycznych kałamarnicach z Wysp Bazyliszkowych. Kałamarnicach zdolnych wciągnąć cały statek pod wodę. Traktuje je przy tym jako rzecz zupełnie naturalną. Ale prawdziwy smaczek dostajemy dopiero w rozdziale Arianne I.

I krakeny wokół Złamanego Ramienia, wciągające galery pod wodę – powiedziała Valena – Nasz maester twierdzi, że to krew przyciąga je na powierzchnię.
—Wichry zimy—

Powtórzmy to jeszcze raz w sposób jasny i wyraźny. W Wichrach zimy, jedna z postaci cytuje maestera, potwierdzającego istnienie krakenów. I to u wybrzeży Westeros.

A to właśnie kraken.
A to właśnie kraken.

Wszystko to skłania mnie ku jednoznacznej konkluzji. Euron nie oszalał. I nigdy nie dał nam powodu, by uważać go za głupca. Euron chce ściągnąć wszystkich swych wrogów w jedno miejsce, albowiem dokona jednorazowej demonstracji siły. Demonstracji, która zniszczy jedyną flotę zdolną oprzeć się Żelaznym Ludziom. I zasieje strach w sercach jego wrogów, od Dorne aż po Mur. Euron chce mieć ogromną publikę. I chce znaleźć się w Cieśninie Redwyne’ów, która ogranicza pole manewru. Chce tego, bo wielkie dromony Redwyne’ów pójdą na dno, wciągane przez krakeny przywołane magią krwi. Magią królewskiej krwi.

Przywiązali Aerona Mokrą Czuprynę pasami skóry, kurczącymi się pod wpływem wilgoci. Na swą osłonę miał tylko brodę i opaskę biodrową. Wronie Oko wypowiedział rozkaz i podniesiono czarne żagle, odwiązano cumy, a Cisza odsuwała się od brzegu w rytmie powolnych uderzeń bębna szypra. Wiosła raz za razem podnosiły się i opadały, wzburzając wodę. Gdzieś ponad nimi płonął zamek, a jęzory płomieni wychodziły z otworów okiennych.
Gdy wypłynęli już na otwarte morze, Euron wrócił do niego.
– Bracie – powiedział – wyglądasz żałośnie. Mam dla ciebie podarunek.
Skinął na swych dwóch bękartów, a oni przywlekli kobietę i przywiązali ją do do dziobu po drugiej stornie galionu. Była naga, zupełnie jak figura dziewicy bez ust. Jej gładki brzuch zaczął już rosnąć od dziecka, które w sobie nosiła. Jej policzki były zaczerwienione od łez. Nie próbowała się wyrywać gdy chłopcy zacieśniali jej więzy. Włosy zakrywały jej twarz, ale Aeron i tak ją poznał.
– Falio Flowers! – krzyknął – Odwagi, dziewczyno! To wszystko wkrótce się skończy, a my będziemy ucztować w wodnych komnatach Utopionego Boga.
Dziewczyna podniosła głowę, ale nie odpowiedziała. Mokra Czupryna wiedział dlaczego. Nie miała już języka. Aeron oblizał wargi i poczuł smak soli.
—Wichry zimy—

I nie zawaha się. W końcu wystarczy, by poświęcił swego brata i nienarodzonego syna.


 

Spragnieni kolejnej dawki Szalonych Teorii? Zapoznajcie się z ich spisem.

Related Articles

Komentarzy: 224

 1. Bez żadnego parcia z mojej strony, ale zastanawiam się czy są matematyczne szansę na rozszyfrowanie kolejnej tajemnicy pieśni lodu i ognia dzisiejszej nocy.

  1. Patrz kilka komentarzy wyżej, DaeL widocznie wciąż ma ważniejsze sprawy (rodzinne) na głowie. Bądźmy cierpliwi, szalona teoria jest w tym momencie najmniej ważna.

  1. 97/100 przy czym jedno pytanie było chyba źle skonstruowane. Chodziło o pytanie: czego zażądał Stannis od Straży a w odpowiedziach był i Nocny Fort i Dar, a ja zaznaczyłem to pierwsze i nie uznało mi.

   1. No ja to noob 72 /100 ale faktycznie parę było nieprecyzyjnych np to – co według książek jest bronią kobiet. Odpowiedzią była trucizna ale w sadze ktoś mówił że łzy. No ale przy takiej ilości pytań normalne że nie wszystko będzie zgodne i precyzyjne.

    1. Oberyn Martell kiedy zabierał pierwszą córkę. Pokazał włócznie i łzy jej matki. Kazał jej wybrać broń którą woli 🙂

  2. Swoją drogą ta strona jest trochę zaniedbana i nieogarnięta. Wraz z końcem emisji 6 sezonu jakieś newsy i inne publikacje pojawiają się 2-3 razy w miesiącu, niby tak jak szalone teorie ale teksty daela są 10x lepsze.

  1. W sumie to nie aż takie głupie jak by się wydawało, Co prawda Victarion nie ożenił się z smagłą kobietą bez języka ale i tak może nienawidzić brata za to że wchodzi w umysł kobiety z którą sypia. Autor quizu posiłkuje się tekstami daela.

   1. to nie chodzi o kobietę bez języka, była w książkach mowa o tym, że zanim Euron wypłynął w świat przespał się z żoną Victariona, którą to z resztą chyba Victarion zabił, ale tu mogę się mylić 😉

    1. „Co prawda Victarion nie ożenił się z smagłą kobietą bez języka” – napisałem to żeby odróżnić tą sytuacje od poprzedniej z żoną Victariona, którą zatłukł pięściami

 2. Mnie zastanawia jakie będą stosunki między Euronem a Petyrem. Czy tacy ludzie mogą się dogadać ?

  1. Faktycznie ciekawe pytanie. Nie wiem czy mamy w książce jakiekolwiek poszlaki, ale Petyr potrafi dogadać się chyba z każdym człowiekiem, jeśli tylko miałoby mu to przenieść korzyść. Z kolei Euron.. on głupi nie jest, wątpię, że dałby się wciągnąć w jakąś gierkę. Jeśli już by się dogadali to Petyr musiałby zagrać naprawdę mocną kartą, np. sojusz z Doliną. Nie należy tutaj zapominać, że Euronowi nie jest w sumie ten sojusz niezbędny. Jest pewien, że zdobędzie smoka.
   W każdym razie, jeśli nawet dogadaliby się razem, to jestem pewien, że jeden zdradzi drugiego. Tylko który? 🙂

  2. Moim zdaniem Euron nie ma szans z Petyrem jeżeli o „gre”. Euron będzie myślał ,że ma nad nim władzę a Littlefinger wbije mu nóż w plecy. Mógłby ktoś wytłumaczyć czym się posiłkujecie określając Eurona jako wyjątkowo bystrego? Uprzedzam nie uznaje żadnej teorii, liczą się informacje z książki. Euron ,może wydawać się bystry w stosunku do żelaznych wysp ,ale nie uważam aby mógł się mierzyć z Varysem, Littlefingerem czy Tyrionem. To tak jakby porównywać Clegana i Tyriona pod względem walki. Karzeł może i kogoś tam zaciupał tym toporem ,ale nie ma szans z ogarem

   1. Myślę, że nie doceniasz Eurona. Osadzenie nowych lordów na Wyspach Tarczowych to majstersztyk.

    1. Ale czy aż taki wielki? Przypomnij sobie co mówił Kevan Lannister kiedy doradzał przy wyborze namiestnika. Zasada ta sama. Tywin Lannister również to zastosował w wypadku Harrenhall

 3. To mój pierwszy komentarz. Odkryłam szalone teorie 2 tygodnie temu i wpadłam po uszy 🙂 Nam pytanie trochę z innej beczki. Przeczytałam gdzieś w internecie pomysł, że siedmiu bogów Westeros można dopasować odpowiednio do siedmiu wiodących postaci sagi, np. Matka to Daenerys, Nieznajomy to Arya i tak dalej… może byś DaeLu zgłębił tę koncepcję? Nie zdołałam nigdzie odnaleźć ciekawej analizy idącej w tym kierunku.

    1. A tak serio. Ojciec – Jon, Matka – Theon ;), Wojownik – Robb, Dziewica – Sansa, Kowal – Rickon, Starucha – Brann Nieznajomy – Arya

     1. Jeżeli w teorii mówi się o wiodących postaciach sagi i nie ma w niej Tyriona, teoria jest błędna.

  1. Słyszałem wersję tej teorii, ale dotyczyła wyłącznie rodziny Starków. I tak Ned był Ojcem, Catelyn – Matką, Robb – Wojownikiem, Sansa – Dziewicą, Arya – Nieznajomym, Bran – Staruchą, Rickon – Kowalem. Włączenie Danki w tą teorię automatycznie ją przekreśla. Ona i Jon są prawie w każdej teorii 😉

   1. A jak Rickon ma się do kowala? To dziecko, tak na prawdę niczym szczególnym jeszcze się nie wykazało. No może poza dość „zwierzęcym” charakterem. Wydaję się, że jedyne dlaczego Rickon jest kowalem to dlatego, że jest dzieckiem Starków i w sumie coś tam trzeba mu przypisać, a tylko Kowal został.

    1. Tu zachodzi taka zależność, że wszystkie inne ładnie pasują, a dla Rickona zostaje ostatnie. 😀

  2. Z tego co pamiętam to pod którymś tekstem już była o tym dyskusja i wypowiadał się także Dael, jak dobrze poszukasz to na pewno znajdziesz 😉

 4. Drogi Daelu kiedy można mniej więcej oczekiwać nowego tekstu ? Pytam, żeby nie wchodzić pare razy dziennie 🙂

 5. W dość obszernych przeciekach z planu nadchodzącego sezonu nie widać zbyt wielu Dothraków i Nieskalanych. Jak na taką potęgę, Daenerys powinna wejść do Westeros z hukiem i połykać przeciwników jak Sansa cytrynowe ciasteczka. Może coś się wydarzyło na Wąskim Morzu ? Jakaś burza która przetrzebiła siły Targaryenówny ? Coś jak Burza w której zgineli rodzice Stannisa ?

  1. Dothraków nie może być bo gwałco, a przecież Deni to wspaniała królowa, a jej żołnierze mordujo tylko żołnierzy 😀

   1. Nie rozumiem jaki sens jest w wybielaniu postaci, a także robienia ich od podstaw idealnie czystymi. Przecież cały urok tej książki to właśnie postacie które nigdy nie są czarno białe, ale widać serial tego nie rozumie.

    1. Wiele bohaterów jest nieoczywistych, ale twierdzenie, że nie ma postaci czarno- białych jest mocno przesadzone. Wystarczy spojrzeć na rodzinę Starków. Wszyscy poza Catelyn i Aryą to przykłady bohaterów bez żadnej skazy. A takie postacie jak Joffrey, Gregor Clegane czy Tywin Lannister? Są jednoznacznie złe i ciężko będzie znaleźć w książkach jeden przykład ich dobrego postępowania. Mimo to wszystkie te czarno-białe postacie nie przeszkadzają i nie psują uroku czytania. Wręcz przeciwnie.

     1. Tywina wrzucasz do tej „czysto złej” paczki?? Coś Ci się pomyliło chyba ,że oceniasz wszystkich bohaterów w jeden sposób. Stark-dobry, nie Stark zły, Daenerys dobra, wrogowie Daeneris źli.

     2. No akurat Tywin nie jest czarnym charakterem, on tylko walczył o swoją rodzine, prawda, bliżej mu do tego złego, ale nie nazywałbym go złym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button